Διδάσκοντες

Κλειώ Χρυσανθοπούλου (M. Ed)- Φιλόλογος- Διευθύντρια

Αστέριος Καραγιοβάννης- Θρησκευτικών

Γεώργιος Κόσσυφας - Φιλόλογος

Ελευθερία Γιαννέλου - Φιλόλογος

Σταύρος Καγκέλης - Μαθηματικών

Χρήστος Νίνος - Φυσικών Επιστημών

Ελένη Παπαγεωργίου (Phd)- Γαλλικών

Ελένη Κάραλη - Αγγλικών

Γεώργιος Ποντίκης - Φυσικής Αγωγής

Μαρία Βαλσαμάκη - Οικιακής Οικονομίας

Κατερίνα Δρακοπούλου - Πληροφορικής

Ιωάννης Μπάνος - Τεχνολογίας

Αξιολόγηση

Εμφάνιση Αποτελεσμάτων