Προγραμματισμένες Εκδρομές/ Ανάρτηση προσφορών και πρακτικό επιλογής, 13/01/2015

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (αγωγή σταδιοδρομίας, πολιτιστικό) και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προγραμματόζονται εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αξιολόγηση

Εμφάνιση Αποτελεσμάτων