Εκδηλώσεις

Δράση Γυμν. Αυλωναρίου για βελτιστοποίηση σχέσεων με γονείς

05 Οκτωβρίου 2014

Μεγάλη ήταν η προσέλευση των γονέων στην πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Αυλωναρίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που εντάσσονται στη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) σχολικής μονάδας κι εφαρμόζεται στα σχολεία όλης της χώρας για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου, διήρκησε δυόμισι ώρες και συμμετείχαν οι γονείς/κηδεμόνες του 65% των μαθητών. Η εκδήλωση άνοιξε με συνοπτική εισήγηση της Διευθύντριας του σχολείου κ. Ρ. Κεχρή, ακολούθησαν τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι γονείς και συζητήθηκαν αναλυτικά θέματα σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών, τη μεταφορά τους, τη λειτουργία του σχολείου, διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προγραμματίζονται και γενικότερα ό,τι θα μπορούσε να κάνει το σχολείο ελκυστικότερο για τους μαθητές και την εκπαιδευτική διαδικασία αποδοτικότερη. Καθόλη τη διάρκεια της συνάντησης, υπήρχαν γλυκά, αλμυρά και αναψυκτικά που έφεραν μέλη του συλλόγου γονέων και του συλλόγου διδασκόντων κάνοντας την ατμόσφαιρα πιο ζεστή και φιλόξενη.

Σημαντικό μέρος της επιτυχίας της συνάντησης οφείλεται στην συνεργασία του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων που συμμετείχε ενεργά στη διοργάνωση και υποστήριξη της εκδήλωσης και στην άριστη συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων.

Η ΑΕΕ αποτελεί μια συνεχή δυναμική διαδικασία αυτoαξιολόγησης, ενσωματωμένη στη λειτουργία του σχολείου. Ο βασικός σκοπός της συλλογικής εσωτερικής αξιολόγησης ή αυτοαξιολόγησης είναι η ανάδειξη της σχολικής μονάδας ως βασικού φορέα προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου (http://aee.iep.edu.gr/ ).

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης στο σχολείο, και συνδέεται με τον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη ειδικών Σχεδίων Δράσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στους τομείς που επιλέγει κάθε σχολείο. Το Γυμνάσιο Αυλωναρίου έχει επιλέξει για φέτος να εφαρμόσει Σχέδιο Δράσης που στοχεύει στη βελτιστοποίηση των σχέσεων του σχολείου με τους γονείς και με άλλους συνεργαζόμενους φορείς.

Αξιολόγηση

Εμφάνιση Αποτελεσμάτων