Εκδηλώσεις

Εβδομάδα Πληροφορικής- Ώρα Κώδικα

13 Οκτωβρίου 2014

Στα πλαίσια της δράσης «Εβδομάδα Πληροφορικής. Ώρα Κώδικα» οι μαθητές του σχολείου πειραματίστηκαν πάνω στον κώδικα κατά τις ώρες του μαθήματος της Πληροφορικής στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Το πρόγραμμα που χρησιμοποίησαν ήταν το Scratch το οποίο αποτελεί εκπαιδευτικό λογισμικό, με πολλές δυνατότητες, για τη δημιουργία παιχνιδιών. Ήταν η πρώτη επαφή των μαθητών του σχολείου με κώδικά. Με την περιήγηση στο περιβάλλον του Scratch, την επεξήγηση κάποιων και την καθοδήγηση της καθηγήτριας Πληροφορικής οι μαθητές δημιούργησαν το δικό τους πρόγραμμα και το εξέλιξαν πειραματιζόμενοι και με άλλες εντολές του Scratch. Οι εντυπώσεις των μαθητών ήταν θετικές και ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό καθώς είδαν τον προγραμματισμό σαν παιχνίδι.

Αξιολόγηση

Εμφάνιση Αποτελεσμάτων