Δραστηριότητες

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (2005-2006):

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, γίνεται καταγραφή του αρχείου του Ελληνικού Σχολείου Αυλωναρίου  (που βρίσκεται στο Γυμνάσιο μας) σε βάση δεδομένων, στους υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής του Σχολείου μας.

      Το αρχείο του Ελληνικού Σχολείου χρονολογείται από το 1889  και η κατάσταση του όπως είναι φυσικό είναι οριακή. Με την ηλεκτρονική καταγραφή επιχειρείται η διάσωση του.

      Παράλληλα γίνεται από τους μαθητές στατιστική επεξεργασία στους τομείς α) των επαγγελμάτων των κηδεμόνων, β)του τόπου γέννησης και κατοικίας των μαθητών, γ) των διδασκομένων μαθημάτων κ.λ.π.

      Με αυτή την επεξεργασία βγαίνουν πολλά συμπεράσματα σχετικά με την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των μαθητών, την δημογραφική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αυλώνος κ.λ.π.

Αξιολόγηση

Εμφάνιση Αποτελεσμάτων