Δραστηριότητες

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2003-2004):

Η συμμετοχή μας σ? αυτό το  πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, είχε σαν βασικό σκοπό να γνωρίσουμε, και να καταγράψουμε τις ονομασίες των διαφόρων περιοχών που βρίσκονται μέσα και γύρω από τα χωριά που απαρτίζουν τον Δήμο Αυλώνος, με δεδομένο ότι αυτές οι ονομασίες σιγά σιγά χάνονται αφού οι γεροντότεροι που τις γνωρίζουν καλά, λόγω της ενασχόλησης τους με τη γή, γίνονται όλο και λιγότεροι.

Ανέκαθεν οι κάτοικοι ενός τόπου έδιναν για κάθε περιοχή, ένα όνομα.Διαφορετικά θα ήταν σχεδόν αδύνατη η οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ τους όσον αφορά τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης περιοχής.

Τοπωνύμιο λοιπόν σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξης σημαίνει το όνομα ενός τόπου.

Τα ονόματα αυτά δίνονται για διάφορους λόγους και χωρίζονται στις εξής κυρίως κατηγορίες:

  1. Ονόματα ναών : Αγ Γιάννης, Αγ Τριάδα. κ.α
  2. Ονόματα φυτών: Φηγερά, Κορομηλιές, Μαραθία, Ρουπατσία κ.α
  3. Ονόματα που έχουν σχέση με πουλιά και ζώα: Αετόπετρες, αλεπότρυπα, Γελαδούσι κ.α
  4. Ονόματα ιδιοκτητών :Κοτσαραίοι, Πούρη, Πατέτα καλύβια κ.α
  5. Ονόματα που έχουν σχέση με τη διαμόρφωση του εδάφους: Στενή, Κοτρωνάκια, Γούβα, Βύθισμα , Σκληρό κ.α
  6. Ονόματα ειδικής γεωγραφικής θέσης: Βορνά, Πισινό κ.α
  7. Ονόματα ανθρώπινων κατασκευών: Ντουρέλλο, Πηγάδα, Παληοκαμάρα κ.α
  8. Ονόματα ανθρώπινων εργασιών: Καμίνια, πλύστρα, Αλώνια κ.α
  9. Ονόματα που έχουν σχέση με το νερό: Ρέουσα, Σουβάλα, Καναλάκι, Κρυόρεμα κ.α

Όπως είδαμε από τα παραπάνω τα τοπωνύμια έχουν μία συγκεκριμένη αιτία για την οποία δόθηκαν κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και δεν αποκλείται να αλλάξουν στο μέλλον. Οπωσδήποτε η ονομασία δεν είναι αυθαίρετη με εξαίρεση την κρατική μετονομασία που έγινε κατά καιρούς για να εξαλειφθούν τα Αρβανίτικα και Τούρκικα τοπωνύμια της Εύβοιας και άλλων περιοχών (Στην Αχλαδερή το τοπωνύμιο Σκάρπα μετονομάστηκε σε Μακρύλοφο, το χωριό Μπούζι μετονομάστηκε σε Λοφίσκο, το χωριό Βαρυπόμπη σε Δάφνη, το χωριό Λάλα σε Νεοχώρι κ.α).

Τέτοια αρβανίτικα τοπωνύμια απαντώνται ακόμα στο Νεοχώρι, στη Δάφνη στο Λοφίσκο και στην ευρύτερη περιοχή Αχλαδερής.

Σ? αυτή την εργασία κάναμε καταγραφή των τοπωνυμίων χωρίς να επιχειρήσουμε την ετυμολογία τους (ερμηνεία δόθηκε μόνο σε όσα τοπωνύμια ήταν προφανής ή υπήρχαν τεκμηριωμένες ερμηνείες από άλλους έγκυρους ερευνητές ) αφού αυτό απαιτεί ειδικές γνώσεις που δεν έχουμε, και  τα τοποθετήσαμε στους χάρτες των οικισμών του Δήμου μας.

Για τα αρβανίτικα τοπωνύμια  κάναμε μετάφραση με βάση στοιχεία που μας έδωσαν συνδημότες μας που γνωρίζουν την Αρβανίτικη γλώσσα και το βιβλίο του Τίτου Γιόχαλα με τίτλο « Η Εύβοια ? Τα Αρβανίτικα »

Για όσα  τοπωνύμια αναφέρουμε στοιχεία από την παράδοση που τα συνοδεύει, το κάνουμε μόνο και μόνο για να συνεχιστεί η παράδοση και όχι γιατί υιοθετούμε αναγκαστικά αυτή την ερμηνεία.

Στο συγκεντρωθέν υλικό παραθέτουμε τα τοπωνύμια για τον κάθε οικισμό και το αντίστοιχο  τοπογραφικό διάγραμμα σε μικρό μέγεθος για τις ανάγκες αυτού του τεύχους.

Αξιολόγηση

Εμφάνιση Αποτελεσμάτων