Δραστηριότητες

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2002-2003):

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα μέτρησης της ποιότητας των  υδάτων του Αυλωναρίου είχε ως γενικό σκοπό  να συνειδητοποιήσουμε  το πόσο απαραίτητο είναι το υδάτινο στοιχείο  τόσο για το άνθρωπο όσο και τα οικοσυστήματα που υποστηρίζει  και να αποκτήσουμε επίγνωση και ευαισθησία σχετικά με τη χρησιμότητά του  και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Θέλαμε να γνωρίσουμε τις κυριότερες αιτίες ρύπανσης των υδάτων  και τα συνδεόμενα με αυτές προβλήματα. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό μας δόθηκε η ευκαιρία να εξετάσουμε  το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και να συνδράμουμε  στην προστασία του. Με την βοήθεια και την καθοδήγηση  των  καθηγητών μας  προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε  τις παραμέτρους που καθορίζουν την  ποιότητα νερού της περιοχής μας.

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου μας ενημερωθήκαμε αρχικά για τα παγκόσμια προβλήματα των υδάτινων πόρων. Πληροφορηθήκαμε επίσης πάνω σε θέματα που αφορούν  την οικολογική, οικονομική, και πολιτική εξάρτηση των χωρών από τους υδάτινους πόρους.

Επίσης γνωρίσαμε τα είδη του νερού,  τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την ποιότητα του, του φορείς που ασχολούνται με την αξιολόγηση του κ.α. και συγκεντρώσαμε το απαραίτητο βιβλιογραφικό υλικού καθώς και στοιχεία από άλλες πηγές χρήσιμα για την εργασία μας.

Οι επισκέψεις σε ειδικούς, σε υπηρεσίες και οι ασκήσεις πεδίου μας βοήθησαν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την χρησιμότητα  και την  κατάσταση των υδάτινων πόρων του Αυλωναρίου.

 Κατά την διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους  μέσα από μεθόδους μέτρησης μερικών βασικών παραμέτρων ελέγξαμε την ποιότητα του νερού στην περιοχή του Αυλωναρίου. Συγκεκριμένα οι μετρήσεις αναφέρονται στο πόσιμο νερού του σχολείου μας, στον ποταμό Κάναλη στη θέση γέφυρα, και στον θαλάσσιο χώρο της παραλίας Μουρτερής.  Οι μετρήσεις περιλαμβάνουν ακόμη νερό βροχής καθώς και εμφιαλωμένο νερό που διατίθεται στο κυλικείο του σχολείου μας ως δείγμα σύγκρισης.

Αξιολόγηση

Εμφάνιση Αποτελεσμάτων